Đo mắt miễn phí

Kính mắt Anna đo mắt, kiểm tra thị lực miễn phí tại tất cả các cửa hàng trên toàn hệ thống.

Để bảo vệ đôi mắt sáng khỏe, bạn nên khám mắt định kì ít nhất 6 tháng 1 lần.